วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
2 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2565 ณ โรงยิมเนเซียม อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฯ