ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

กองพลทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารช่าง จัดกำลังพลจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นให้แก่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ราชบุรี