ผบ.พล.ช. เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจ กำลังพลที่เตรียมแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจ กำลังพลที่เตรียมแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ราชวัลลภเริงระบำ โดยกำลังพลได้เข้าทำการฝึกซ้อม ณ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า สนามแข่งขันรอบหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก เพื่อให้เกิดความเคยชินกับพื้นที่แข่งขันจริง และตรวจสอบการเข้าจุดแข่งขันแต่ละตำแหน่งได้อย่างถูกต้อง