พิธีเปิดป้าย Home of the Engineer Division

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 66 พล.ต. ธีรพล ศรีเกษม ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหาร กระทำพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายบุรฉัตร ในโอกาสเปิดป้าย Home of the Engineer Division เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของกำลังพลของหน่วยในอนาคตต่อไป ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี