จิตอาสา บริจาคโลหิต
15 มิถุนายน 2564
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองพลทหารช่าง โดย กรมทหารช่างที่ 11 นำกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี โดยได้ปริมาณโลหิต รวม 3,600 ซีซี