ผบ.พล.ช. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย
28 พฤศจิกายน 2565
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 กรมการทหารช่างโดย กองพลทหารช่าง เปิดฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยให้กับตัวแทนครูฝึกทหารใหม่ทั้ง 7 หน่วยฝึก ของ กรมการทหารช่าง เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันตัวเอง และมีร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงได้อนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีที่ดีให้สืบทอดต่อไป ทั้งนี้ พลตรี จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ โรงพละศึกษา กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี