จิตอาสา ช่วยเหลือประชาชน
21 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 64 กองพลทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ 11 และ หมู่ 14 (จำนวนประมาณ 150 หลังคาเรือน) ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น ได้แก่ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ทำคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย (ร่วมกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.ปากแรต) และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว และ 8 นิ้ว เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง