“เมื่อท่านได้เป็นทหารครั้งหนึ่งแล้ว ท่านจะเป็นทหารไปตลอดชีวิต”

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 ก.ค. 66 โดยทหารกองประจำการทุกนายได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และกล่าวอำลาต่อผู้บังคับบัญชา ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ในเกียรติ ศักดิ์ศรี ที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ และเป็นครอบครัวกองทัพบก พร้อมเน้นย้ำเมื่อปลดไปแล้ว ขอให้ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สนับสนุน ภารกิจของทางราชการ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ