เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พันเอก บัญชา อำจคำพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2562 ณ อาคารพลเอกบรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร

จัดทำโดย ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล กองพลทหารช่าง